Parcely

Parcely jsou skvělou možností, jak si postavit baráček na rovné ploše bez hledání rovin přírodě!

Jak si vzít parcelu

Možnost č. 1
/plot claim – Vezmeš si parcelu, na které právě stojíš.

Možnost č. 1
/plot auto – Vezmeš si náhodnou parcelu.

Příkazy

 • /plot claim – Vezmeš si parcelu, na které právě stojíš.
 • /plot auto – Vezmeš si náhodnou parcelu.
 • /plot delete – Zrušíš vlastnictví parcely.
 • /plot trust – Přidáš hráče do parcely.
 • /plot deny – Odebereš hráče z parcely.
 • /plot add – Přidáš hráče do parcely (může stavět pouze pokud jsi online).
 • /plot remove – Odebereš hráče z parcely (opak /plot add).
 • /plot setflag – Nastavíš parcele vlajku.
 • /plot sethome – Nastavíš svou domovskou parcelu.
 • /plot setbiome – Nastavíš biom v parcele.
 • /plot info – Zobrazíš info o parcele.
 • /plot list – Zobrazíš seznam svých parcel.